Рател

Ratel

Јавне консултације

Јавне консултације о Нацрту Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења.

Јавне консултације о Извештају o анализи велепродајног тржишта широкопојасног приступа (тржиште 5)

Јавни позив


Тренутно нема јавних позива који су у току

Квартални прегледи тржишта електронских комуникација

Мобилна телефонија - покривеност сигналом

Информациона безбедност