Новости

РАТЕЛ представио План рада за 2017. годину члановима Савета страних инвеститора
03.02.2017.

Директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге др Владица Тинтор и директор Сектора за електронске комуникације Миодраг Ивковић одржали су у просторијама РАТЕЛ-а састанак са члановима Одбора за телекомуникације и информационе технологије Савета страних инвеститора. Тема састанка је био план рада РАТЕЛ-а за 2017. годину, који је представио директор Агенције.

РАТЕЛ ће у 2017. години, у оквиру обављања законима поверених послова у областима електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности, ставити посебан акценат на активности везане за имплементацију новог законског оквира и припрему неопходних подзаконских аката, унапређење регулације тржишта, изградњу инфракструктуре у циљу побољшања контроле и праћења квалитета услуга електронских комуникација и почетак рада Националног CERT-а.

Комплетан текст Плана рада за 2017. годину