Новости

Модел акта о безбедности ИКТ система
27.03.2017.

Законом о информационој безбедности прописано је да су сви оператори ИКТ система од посебног значаја дужни да донесу акт о безбедности ИКТ система и предузимају одговарајуће мере заштите.

Овим законом је предвиђено и да Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, надлежна за послове Националног ЦЕРТ-а, подиже свест код грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности, о ризицима и мерама заштите, као и да промовише усвајање и коришћење прописаних и стандардизованих правила за управљање и санирање ризика и инцидената.

Имајући у виду законске одредбе, али и жељу да помогне свим субјектима у припреми акта о безбедности ИКТ система, РАТЕЛ предлаже радну верзију модела акта. Овај модел представља један оквир како би акт могао да изгледа, а све заинтересоване институције и организације га могу искористити и прилагодити својим потребама.

Како се ради о првој радној верзији модела акта о безбедности, РАТЕЛ очекује конструктивне коментаре и сугестије у циљу сталног унапређивања објављеног модела.

>> Модел акта о безбедности ИКТ система – верзија 1.0 <<

*Напомена: Текст Акта о безбедности представља модел у који је потребно убацити специфичности које сваки оператор ИКТ система има, а избацити све оно што је сувишно. Посебно су црвеном бојом означени делови текста које сваки субјект мора прилагодити свом ИКТ систему и интерној организацији. Плавом бојом су дате смернице како би требало да изгледа одређена процедура или упутство којом се детаљније разрађује мера заштите описана у моделу акта.