Новости

Регистрован први Посебан ЦЕРТ
10.04.2017.

„Share фондација“ је прва oрганизација која је уписана уевиденцију посебних Центара за превенцију безбедносних ризика у информационо комуникационим системима (ЦЕРТ). Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, у чијој је надлежности Нациоонални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима, води евиденцију посебних центара у складу са Законом о информационој безбедности.

Др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а, уручујући решење „Share фондацији“, рекао је да ће агенција осим евиденције посебних ЦЕРТ-ова, радити и на праћењу стања о инцидентима на националном нивоу, пружати упозорења и савете о инцидентима у ИКТ системима, континуирано радити на анализи ризика, али и на подизању свести грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности.

„Share фондација“ је већ имала искуства у пословима информационе безбедности, имајући у виду да је у последње три године пружала помоћ онлајн медијима и непрофитном сектору у решавању проблема који се тичу безбедности њихових ИКТ система.