Новости

Обилазак још једног поштанског оператора
08.06.2017.

У наставку посетa поштанским операторима, представници Агенције посетили су поштанског оператора „AKS EXPRESS KURIR DOO “ из Шапца.

Представници Агенције истакли су да Регулаторна агенција за електронске послове и поштанске услуге жели да буде присутнија код оператора, не само у регулаторним пословима, већ и у пружања стручне помоћи, у циљу повећања конкурентности и легалности на тржишту поштанских услуга.

Руководство АКС-а указало је на основне проблеме са којима се сусрећу: нелојална конкуренција и дампинг цене на тржишту поштанских услуга, изрицање казнених мера поштанским операторима од стране надлежних инспекција због садржаја пошиљака на шта они, као оператори, не могу да утичу.

Представници Агенције најавили су, да се, са новим Законом о поштанским услугама, очекују нове надлежности РАТЕЛ-а као што је стручни надзор, што ће омогућити агенцији ефикасније укључивање у решавање актуелних проблема на тржишту поштанских услуга.