Новости

Потписан уговор за пројекат упоредне анализе параметара мобилних мрежа (Benchmarking)
20.06.2017.

У циљу подстицања конкурентности, економичности и континуалног развоја технологија на тржишту мобилних комуникација, РАТЕЛ у овој години реализује пројекат упоредног мерења и анализе параметара квалитета услуга које мобилни оператори у Републици Србији пружају крајњим корисницима (Benchmarking мобилних мрежа).

Benchmarking пројекат обухвата мерења радио-параметара за технологије 2G/3G/4G и мерења параметара перформанси мобилних мрежа за говорну услугу и услугу преноса података. На тај начин се добија објективна процена квалитета услуга у мобилним мрежама.

Уговор за мерење, анализу и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних оператора (Benchmarking), са израдом WEB портала су потписали др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а, и Предраг Мандић, директор компаније „CRONY DOO BEOGRAD“ која са компанијом „Systemics-PAB Sp. z.o.o.“ из Пољске чини конзорцијум за реализацију пројекта.

Компанија „Systemics-PAB Sp. z.o.o.“ је успешно реализовала бројне benchmarking пројекте за мобилне операторе широм света, као и за регулаторну агенцију за електронске комуникације у Пољској (UKE).

Реализација мерења је планирана за септембар и октобар, а резултати мерења и рангирање мобилних оператора ће бити јавно доступни на посебном порталу у оквиру РАТЕЛ-овог вебсајта, у децембру ове године.