Новости

Захтев за добијање радио-фреквенција од сада и онлајн
22.09.2017.

Корисници радиофреквенцијског спектра у Србији захтев за издавање дозволе за коришћење радио-фреквенција сада могу да поднесу и електронским путем, на брз и једноставан начин и у време које им одговара. На овај начин се процедура издавања дозволе убрзава за 50 одсто, а потреба за штампањем докумената је знатно смањена. Захваљујући споразуму који су данас потписале Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије, омогућено је и електронско плаћање и праћење свих уплата везаних за ову услугу.

Нова електронска услуга под називом „Појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција“ доступна је на интернет шалтеру у оквиру РАТЕЛ-овог сајта (www.ratel.rs). Услуга омогућава подношење захтева, достављање техничке документације, плаћање накнаде и преузимање дозвола за коришћење радио-фреквенција у електронском облику. Досадашњи процес подношења захтева за издавање дозвола захтевао је достављање великог броја докумената, њихово скенирање и ручно уношење података у РАТЕЛ-ову базу података, као и неаутоматизовани начин плаћања законом прописаних накнада. РАТЕЛ годишње изда око 9.000 појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција, што је до сада на годишњем нивоу захтевало штампање више од 48.000 листова папира.

„Коришћењем нове услуге подносиоци захтева ће на бржи и сигурнији начин достављати податке, што ће побољшати и убрзати процес одлучивања и издавања дозвола за коришћење одређеног радио-фреквенцијског опсега. Услуга је доступна само регистрованим корисницима који се аутентификују квалификованим сертификатом. Сваки корак у електронском подношењу захтева и издавању дозволе се дигитално потписује, чиме се чувају непорецивост и аутентичност докумената“, изјавио је др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а.

„У сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије, сервис еПлаћање је интегрисан у процес издавања дозвола. еПлаћање омогућава плаћање и праћење свих уплата и подносиоце ослобађа обавезе достављања потврда о извршеној уплати накнаде“, рекао је доц. др Михаило Јовановић, директор Канцеларије.

„Влада Републике Србије је направила нови помак у дигитализацији државне управе. Стварање модерне, ефикасне и једноставне електронске управе, као предуслов стварања транспарентне и економичне јавне управе, један је од главних задатака ове Владе. Грађани и привреда Србије морају бити у центру пажње јавне управе, која им мора омогућити лаку и доступну услугу. Управо данас, заједно са РАТЕЛ-ом, демонстрирамо нову услугу за привреду Србије у процесу подношења захтева, плаћање надокнади, обраде захтева, доношења одлука и издавања дозвола за коришћење радио-фреквентног опсега. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије у процесу издавања дозвола је интегрисала сервис еПлаћање који омогућава плаћање, једнозначно праћење свих уплата и ослобађа подносиоце захтева од додатних достављања потврда о плаћању у процесу издавања дозволе“, рекао је Доц. др Михаило Јовановић директор Канцеларије.

Он је додао да ће нове могућности сервиса еПлаћање побољшати и употпунити услугу РАТЕЛ-а јер ће ускоро бити омогућени различити модели електронског плаћања путем електронског банкарства, платних картица и других видова безготовинског плаћања.