Новости

Скуп о спровођењу Директиве о радио-опреми
16.10.2017.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 16. и 17. октобра 2017. године организује међународни скуп под називом „Имплементација и спровођење Директиве о радио-опреми (RED)“.

У јуну ове године почела потпуна примена Директиве о радио опреми 2014/53/ЕУ Европског парламента и Савета Европске уније о усклађивању законодавстава држава чланица о стављању на тржиште радио-опреме, којом су успостављени нови регулаторни захтеви за радио-опрему. Како је реч о веома актуелном питању које је донело доста изазова у имплементацији, постојала је потреба за разматрањем актуелних питања између надлежних организација земаља у региону.

Теме састанка су постојећи законски и институционални оквири у вези са стављањем на тржиште и употребом радио-опреме у земљама Југоисточне Европе, тумачења и појашњења у вези са применом Директиве о радио-опреми, као и могућности сарадње на регионалном нивоу.

На састанку учествују представници регулаторних тела и државних институција Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Македоније, Словеније, Србије, Хрватске и Црне Горе.