Новости

Измене у прибављању одређених исправа за увоз РиТТ опреме
20.10.2017.

На предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Влада Републике Србије је 12. октобра 2017. године, донела Одлуку о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа. Одлука је објављена 13.октобра 2017. године у „Службеном гласнику РС” број 92/17. Саставни део Одлуке је и Прилог 6. односи се на увоз РиТТ опреме.

У оквиру овог Прилога извршено је брисање тарифних ознака које се односе на поједину опрему. За увоз опреме са тарифним ознакама које су брисане из Прилога 6 неће више бити потребно прибављати исправу о усаглашености при увозу, али обавеза остаје пре стављања те опреме на тржиште. Осим ове промене, извршено је и наименовање беспилотних летилица-дронова, које су подељене у више тарифних ознака.

  • Одлукa о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа и Прилог 6

    Преузмите PDF документ