Новости

Нови УО у Институту за стандардизацију Србије
18.04.2018.

Решењем Владе Србије о именовању председника и чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије, Љубица Марковић, главни саветник за терминалну опрему у Рателу , изабрана је за члана Управног одбора на период од 4 године.

Представници Ратела учествују у раду Стручног савета и Скупштине као и комисија за стандарде NETSI, KS N210 i KS A331 које раде у оквиру Института за стандардизацију,али и техничких комитета европских организација за стандардизацију ETSI, CENELEC i CEN. Рад стручњака из Ратела у техничким комитетима је, додатна подршка имплементацији прописа Европске уније у национално законодавство, реализовању важних пројеката, као и унапређењу угледа агенције и Републике Србије у стручној јавности.

Поред активности поводом изградње капацитета Републике Србије у примени европских стандарда, чланови комисија раде на доношењу и преиспитивању стандарда из области рада техничких комитета ETSI, CENELE i CEN-a.