Новости

Наставак проширења EMF RATEL система
30.05.2018.

EMF RATEL је систем за континуално праћење нивоа електромагнетног поља које потиче од електронских комуникационих мрежа и опреме. Постојећи систем проширен је интеграцијом додатног сензора, који је постављен на зграду Факултета техничких наука у Новом Саду.

Факултет техничких наука у Новом Саду је сарадник РАТЕЛ-а на пројекту реализације EMF RATEL система и до сада је значајно допринео свеукупном успеху пројекта и ефикасности успостављеног система. Такође, РАТЕЛ и Факултет техничких наука имају потписан уговор о пословно – техничкој сарадњи.

Имајући у виду да је даљи развој и проширење система у току, те да је EMF RATEL отворени пројекат, позивамо заинтересована правна лица и институције да се укључе у изградњу мреже сензора у Републици Србији, на тај начин што ће нас контактирати путем мејл адресе: ratel@ratel.rs.

Додатне информације о EMF RATEL систему и резултатима мерења налазе се на порталу: emf.ratel.rs.