Јавна надметања

Јавно надметање за РФ опсег 800 МHz

Јавно надметање за РФ опсег 1800 МHz