Саопштења

Обавештење о контролно-мерним центрима РАТЕЛ-а
16.05.2006.

Обавештавамо кориснике радио-фреквенцијског спектра да су од 29.04.2006. године контролно-мерни центри у Београду (Добановци) и Нишу у надлежности РАТЕЛ-а. У области контроле радио-комуникација основни задаци контролно-мерних центара су:

  • Проверавање дозвољених радио-емисија;
  • Откривање недозвољених радио-емисија и предузимање мера за њихово прекидање;
  • Истраживање штетних сметњи проузроковане радио-емисијама и предузимање мера за њихово отклањање штетних сметњи између радио-станица.

Поред послова контроле контролоно-мерни центри врше и друга испитивања и мерења у области радио-комуникација за потребе управљања радио-фреквенцијским спектром.
Телефони:
КМЦ Београд 011/319-4060
011/319-4090
КМЦ Ниш 018/561-254

КМЦ Београд | КМЦ Ниш