Саопштења

Обавештење
27.06.2006.

До четвртка, 22.06.2006. године, у Републичку агенцију за телекомуникације (РАТЕЛ), сви подносиоци пријава којима су додељене радио/ТВ мреже са припадајућим радио-фреквенцијама/локацијама Одлуком о додељивању радио/ТВ мрежа са одговарајућим радиофреквенцијама/локацијама, за емитовање програма на територији Републике Србије и Аутономне покрајине Војводина, Републичке радио-дифузне агенције од 22.05.2006. године, доставили су техничке документације у циљу добијања дозвола за радио-станице, које сагласно Закону о телекомуникацијама, издаје РАТЕЛ. Преглед достављених техничких документација је у току.