Саопштења

Обавештење власницима радио-станица у вези са техничким прегледима
04.08.2006.

Обавештавамо власнике радио-станица који имају дозволе, а нису извршили технички преглед, да су према Закону о телекомуникацијама, члан 7, обавезни да то учине.

Власници ТВ и радио-станица који су добили дозволе за емитовање и дозволе за радио-станице обавезни су да пре пуштања у рад истих, изврше технички преглед. ТВ и радио-станице, које према новим дозволама продужавју да емитују на истим фреквенцијама, настављају са радом, али су у обавези да према Закону о радио дифузији, у року предвиђеном за пуштање у рад, обаве технички преглед. Све информације о обављању техничког прегледа су доступне на Упутство за кориснике за вршење техничког прегледа или се могу добити на телефон 011 3245 962.