Саопштења

Саопштење за јавност
03.11.2006.

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за издавање једне Лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT 2000 стандардом за територију Републике Србије (даље: Комисија), образована од стране Републичке агенције за телекомуникације, обавештава јавност да је, у складу са тачком 6. Јавног огласа, јавно отварање понуда обављено 3. новембра 2006. године у просторијама Републичке агенције за телекомуникације (даље: Агенција), са почетком у 15,30 часова.

Отварање понуда је обављено у присуству понуђача који је једини поднео понуду - Mobilkom Аustria AG. Комисија је констатовала да је:

  1. понуда поднета у року, тј. 3. новембра 2006. године до 15,00 часова,
  2. понуђач, у складу са прописаним условима поднео, уз понуду, сву потребну документацију, као и финансијску понуду у посебној, затвореној коверти.

Агенција ће до 6. новембра 2006. године, након анализе поднете документације и на основу оцене испуњености услова и критеријума, јавно објавити да ли се понуђач - Mobilkom Аustria AG квалификовао за даље учешће у јавном надметању, те уколико јесте, јавно отварање коверта са финансијском понудом одржаће се 7. новембра 2006. године са почетком у 12,00 у просторијама Агенције.