Саопштења

Саопштење за јавност
06.11.2006.

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за издавање једне Лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT 2000 стандардом за територију Републике Србије (даље: Комисија), образована од стране Републичке агенције за телекомуникације (даље: Агенција), обавештава јавност да је, у року утврђеном у Јавном огласу и Инструкцији за понуђаче, извршила анализу документације коју је Понуђач Mobilkom Аustria AG поднео уз своју понуду 3. новембра 2006. године и утврдила да је иста у складу са унапред утврђеним и објављеним условима и критеријумима за учешће у јавном надметању.

Тиме се подносилац понуде - Mobilkom Аustria AG квалификовао за даље учешће у јавном надметању, те ће се отварање коверте са финансијском понудом (која је предата, уз осталу документацију, 3. новембра 2006. године) одржати 7. новембра 2006. године са почетком у 12,00 сати у просторијама Агенције.