Саопштења

Саопштење за јавност
07.11.2006.

Комисија Републичке агенције за телекомуникације за спровођење поступка јавног надметања за издавање једне Лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT 2000 стандардом за територију Републике Србије (даље: Комисија), у саставу:

  • др Милан Јанковић, председник Комисије,
  • Зоран Брановачки, члан Комисије,
  • Сања Вукчевић-Вајс, члан Комисије,
  • Славица Стефановић, члан Комисије и
  • Владислав Цветковић, члан Комисије,

обавештава јавност да је 7. новембра 2006. године, у просторијама Републичке агенције за телекомуникације обављено отварање коверте са финансијском понудом, коју је Понуђач Mobilkom Аustria AG поднео уз своју понуду за учешће у поступку јавног надметања за издавање једне Лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT 2000 стандардом за територију Републике Србије.

Комисија је том приликом констатовала да је финансијска понуда коју је поднео Понуђач Mobilkom Аustria AG у складу са прописаним условима, те да се Mobilkom Аustria AG може прогласити победником јавног надметања, док је као износ постигнут на јавном надметању проглашен понуђени износ од 320.000.001 ЕUR.

Oтварању финансијске понуде присуствовали су и овлашћени представници Понуђача: dr Erich Gnad и Дубравка Јусић.