• Решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на на тржишту 5

  Преузмите PDF документ

 • Закључак о усвајању извештаја о анализи тржишта број 5, август 2017.

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 5, велепродајног тржишта широкопојасног приступа, август 2017.

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Одлука о измени Одлуке о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • Закључак о усвајању извештаја о анализи тржишта број 9, новембар 2016.

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 9, малопродајног тржишта јавно доступне телефонске услуге са фиксне локације, новембар 2016.

  Преузмите PDF документ

 • Закључак о усвајању извештаја о анализи тржишта број 1, октобар 2016.

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 1, малопродајног тржиштa приступа јавној телефонској мрежи на фиксној локацији, октобар 2016.

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • Решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на малопродајном тржишту приступа јавној телефонској мрежи на фиксној локацији (тржиште 1)

   Преузмите PDF документ

  • Извештај о анализи тржишта 1, малопродајног тржиштa приступа јавној телефонској мрежи на фиксној локацији, новембар 2011.

   Преузмите PDF документ

  • Решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на тржишту 1, новембар 2011.

   Преузмите PDF документ

 • Закључак о усвајању извештаја о анализи тржишта број 8, септембар 2016.

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 8, малопродајног тржишта дистрибуције медијских садржаја, септембар 2016.

  Преузмите PDF документ