• Одлука о одређивању релеватних тржишта подложних претходној регулацији

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 2, велепродајноg тржиштa оригинације позива у јавној телефонској мрежи

  Преузмите PDF документ

 • Решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на тржишту 2

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 3, велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи

  Преузмите PDF документ

 • Решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на тржишту 3

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 4, велепродајног тржишта приступа елементима мреже и припадајућим средствима (укључујући дељени и потпуни рашчлањени приступ локалној петљи)

  Преузмите PDF документ

 • Решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на тржишту 4

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • Решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на тржишту 4 у поновљеном поступку

   Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 6, велепродајног тржишта изнајмљених линија

  Преузмите PDF документ

 • Решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на тржишту 6

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

  • Решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на тржишту 6 у поновљеном поступку

   Преузмите PDF документ

 • Извештај о анализи тржишта 7, велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи

  Преузмите PDF документ