• Уредба о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја

  Преузмите PDF документ

 • Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја

  Преузмите PDF документ

 • Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја

  Преузмите PDF документ

 • Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја

  Преузмите PDF документ