Планови расподеле

 • План о изменама Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице

  27.03.2008. („Службени гласник РС“, брoj 27/08)

  Преузмите PDF документ

 • План расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице за територију РС

  16.08.2007. ("Сл. гласник РС", брoj 74/07)

  Преузмите PDF документ

  Сродни документи

 • План расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице за територију РС

  28.03.2007. ("Сл. гласник РС", брoj 6/06)

  Преузмите PDF документ