• Студија о прорачуну стопе WACC за 2017. годину за опертора са значајном тржишном снагом – Телеком Србија а.д.

  Преузмите PDF документ

 • Студија о прорачуну стопе WACC за 2017. годину за опертора са значајном тржишном снагом – Serbia Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о.

  Преузмите PDF документ

 • Студија о прорачуну стопе WACC за 2017. годину за тржиште мобилне телефоније

  Преузмите PDF документ

 • Студија о прорачуну стопе WACC за 2016. годину за тржиште мобилне телефоније

  Преузмите PDF документ

 • Студија о прорачуну стопе WACC за 2016. годину за оператора са значајном тржишном снагом – “Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže” д.о.о.

   

  Преузмите PDF документ

 • Студија о прорачуну стопе WACC за 2016. годину за оператора са значајном тржишном снагом - Телеком Србија а.д.

   

  Преузмите PDF документ

 • Студија о прорачуну стопе WACC за 2015. годину за оператора са значајном тржишном снагом: Serbian Broadband - Српске кабловске мреже доо

  Преузмите PDF документ

 • Студија о прорачуну стопе WACC за 2015. годину за оператора са значајном тржишном снагом - Телеком Србија ад

  Преузмите PDF документ

 • Студија о прорачуну и пројекцији пондерисаних просечних трошкова капитала (WACC) за Serbian Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о. – јун 2015.

  Преузмите PDF документ

 • Студија о прорачуну и пројекцији пондерисаних просечних трошкова капитала (WACC) за Телеком Србија а.д. – јун 2015.

  Преузмите PDF документ