Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2015. годину

  (Образац ИФН)

  Преузмите PDF документ

 • Упутство за попуњавање упитника

  Преузмите PDF документ

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2014. годину

  (Образац ИФН)

  Преузмите PDF документ

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2013. годину

  (Образац ИФН)

  Преузмите PDF документ

 • Упитник за пружање података од значаја за утврђивање висина накнаде за обављање делатности електронских комуникација за 2012. годину

  (Образац ИФН)

  Преузмите PDF документ