Д.о.о. "Елта"

Адреса:Тодора Тозе Јовановића 4б, 21000 Нови Сад

Тел: 021/400-622

е-mail: elta@elta.rs

Kонтакт особа: Радивој Латић

Табела врста радио-станица