ELMED - DELKO D.O.O.

Адресе: Mилете Јакшића 8, 21000 Нови Сад

Руменачка 114, 21000 Нови Сад

Тел: 021/2-444-088, 021/522-505

е-mail: szaklan@gmail.com , delkons@gmail.com

Контакт особе: Станиша Заклан, Војислав Бандобрански