Технички ремонтни завод

Адреса: Др Драгише Мишовића бр.167, 32000 Чачак

Тел: 032/372-612

Факс: 032/372-713

е-mail: trzservis@open.telekom.rs , trzca@ptt.rs

Контакт особе: Ненад Стефановић, Миленко Ћирић, Нешо Јовановић