ЈУГОТРАДЕ Д.О.О.

Адреса:
Драгана Срејовића 2
11000 Београд

Тел: 011/765-144
011/766-552

е-mail: vlado.kresoja@jugo-trade.com

Контакт особа: Кресоја Владо