“Поглед телекомуникације” д.о.о.

Адреса:
Војводе Мишића 58/2
18000 Ниш

Тел: 018/510-920

е-mail: pogledtel@pogled.net

Контакт особа: Братислав Звездановић