Радио телевизија Србије

ТЕХНИКА РТС

Адреса:
Таковска 10
11000 Београд

Тел: 011/321-2610

е-mail: predajnici@rts.co.yu
www.rts.co.yu

Контакт особe: Душан Његовановић, Миодраг Томашевић