Упутство за пријављивање техничког прегледа у области телекомуникација

Информација

о потписивању Уговора о ангажовању у поступку контроле усклађености телекомуникационих мрежа, система и средстава са прописаним стандардима и нормативима и за испитивања и мерења у поступку техничког прегледа у области телекомуникација.

Републичка агенција за телекомуникације закључила је Уговоре са следећим ангажованим лицима у поступку контроле усклађености: