ИРИТЕЛ а.д.

Адреса:
Батајнички пут бр. 23
11080 Београд

Тел: 011/3073-414

е-маил: suh@iritel.com

Контакт особа:
Томислав Шух