ПОГЛЕД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ д.о.о.

Адреса:
Војводе Мишића бр. 58/2
18000 Ниш

Тел: 018/519-480

е-маил: pogledtel@pogled.net

Контакт особа:
Братислав Звездановић