ELTA d.o.o.

Адреса:
Тодора Јовановића Тозе бр. 4/б
21000 Нови Сад

Тел: 021/400-622
Моб: 063/510-758

е-маил: elta@eunet.yu

Контакт особа:
Радивој Латић