СЛАВКО ДУБАЧКИЋ

Адреса:

Душана Даниловића бр. 32
21000 Нови Сад

Тел: 021/423-680 и 021/498-441
Моб: 063/514-857

е-маил: slavko@energosoft.co.yu

Контакт особа:
Славко Дубачкић