Новости

Европски поштански регулатори у Београду
19.09.2017.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге домаћин је састанака две експертске радне групе Европске регулаторне групације за поштанске услуге (The European Regulators Group for Postal Services - ERGP), који се одржавају од 19. до 21. септембра.

Радна група која се бави испитивањем степена задовољства крајњих корисника и праћењем тржишних показатеља (WG End user satisfaction and monitoring the market outcomes), припрема Извештај о главним индикаторима за праћење европског поштанског тржишта и Извештај о квалитету услуге, заштити потрошача и обради жалби.

Друга радна група је задужена за тему алокације трошкова и регулисања цена универзалне поштанске услуге (WG Cost allocation and price regulation), а тема састанка у Београду су трошкови приступа поштанској мрежи и услугама.

РАТЕЛ учествује у раду ERGP од 2012. године, када је Србија добила статус кандидата за чланство у Европској унији.