Новости

Потписани билатерални и мултилатерални споразуми - завршен рад SEDDIF групе
08.12.2017.

У Будимпешти су 5. децембра 2017. године одржани међусобни билатерални састанци тринаест од укупно четрнаест земаља чланица SEDDIF групе (South European Digital Dividend Implementation Forum). Представници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге потписали су на билатералној основи споразуме који регулишу репланирање радио-фреквенцијског опсега 470-694 MHz за радио-дифузну службу (дигитална телевизија) - Agreement on frequency coordination of digital terrestrial television (DТT) in the frequency band 470-694MHz between Administration „A“ and Administration of the Republic of Serbia, са седам земаља из региона: Мађарском, Румунијом, Бугарском, Македонијом, Црном Гором, Босном и Херцеговином и Хрватском.

Наведни споразуми садрже техничке параметре новодоговорених фреквенцијских додела, као и услове за модификацију „Женева 2006 (GE06)“ дигиталног плана, при чему су обезбеђени једнаки услови за коришћење опсега 470-694 MHz у Републици Србији у односу на наведене суседне земље, као и на земље региона (SEDDIF групе). Овај заједнички успех свих земаља чланица SEDDIF групе, од великог је значаја за цео регион, а резултати двогодишњег рада оцењени су као велики успех у односима администрација региона ка заједничком циљу хармонизације коришћења фреквенцијскog опсега 470 MHz-790 MHz.

Такође је, у месту Gödöllὅ у близини Будимпеште, 6. децембра 2017. године потписан Мултилатерални оквирни споразум - Multilateral Framework Agreement, између администрација Аустрије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Грчке, Бивше Југословенске Републике Македоније, Мађарске, Црне Горе, Румуније, Републике Србије, Словеније, Турске и Украјине, о фреквенцијском плану за будућу дигиталну терестричку телевизију у фреквенцијском опсегу 470-694 MHz.

На основу овог споразума, администрације потписница потврђују сагласност са фреквенцијским планом за дигиталну телевизију у опсегу 470-694MHz, који је илустрован мапама расподеле телевизијских канала по зонама расподеле и налази се у анексу овог споразума, a администрације су сагласне да неће имати приговоре на координационе захтеве земаља потписница који су у сагласности са потписаним билатералним споразумима, у примени члана 4. Споразума GE06 ITU-а.

Ови значајни резултати постигнути су великим залагањем и кооперативним радом представика Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге и представника других регулаторних тела из окружења.