Новости

Пројекат EMF RATEL
29.12.2017.

Електромагнетска поља су стално присутна у животном окружењу. Технолошки напредак друштва доводи до развоја нових електронских комуникационих мрежа и повећања броја електронске комуникационе опреме и уређаја.

С тим у вези, Агенција је покренула пројекат изградње система за праћење и увид у промене нивоа електромагнетских поља (Electromagnetic Fields) у Републици Србији - EMF RATEL. Систем користи мрежу сензора преко којих се обавља континуирано и дуготрајно праћење нивоа укупног електричног поља које потиче од електронских комуникационих мрежа и опреме.

Агенција ће даље развијати мрежу сензора за мерење нивоа електромагнетских поља, постављањем нових сензора широм земље.

Заинтересовани грађани могу да приступе подацима о мерењима нивоа електромагнетских поља на интерактивном порталу: emf.ratel.rs.