Новости

Потписани технички споразуми о координацији фреквенција у пограничним областима за фреквенцијске опсеге 800 MHz и 2100 MHz
20.02.2018.

На састанку у Будимпешти, одржаном 14.02.2018. године, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге потписала је на мултилатералној основи два техничка споразума о координацији фреквенција у пограничним областима за фреквенцијске опсеге који су намењени за пружање електронских комуникационих услуга. Координационе споразуме су потписали представници администрација седам земаља (од којих су три администрације из нама суседних земаља). Потписани су следећи технички споразуми:

На овај начин дефинисани су технички и други услови неопходни за рад оператора јавних мобилних телекомуникација у земљи, у географским областима које представљају зоне у којима се врши координација коришћења радио-фреквенцијског спектра (у ова два споразума то су пограничне области између држава Хрватске, Мађарске, Румуније и Србије, као и одговарајуће тромеђе).