Јавне консултације

Јавне консултације


Завршене јавне консултације о нацрту Упутства о означавању оптичких каблова
22.11.2011.

У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Упутства о означавању оптичких каблова.

Рок за достављање мишљења био је 20.12.2011.

Мишљења поднета у оквирујавних консултација могу се преузети на овој страни.