Заступљеност услуга дистрибуције медијских садржаја и приступа Интернету

Заступљеност услуга дистрибуције медијских садржаја и приступа Интернету Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је од оператора који пружају услугу дистрибуције медијских садржаја и/или услугу приступа Интернету и Интернет услуге прикупља податке о броју корисника и заступљености ових услуга. На основу анализе прикупљених података припремљене су мапе са приказом броја корисника и територијалне заступљености у Републици Србији.

Дистрибуција медијских садржаја
Преглед заступљености услуге дистрибуције медијских садржаја по окрузима на дан 31.12. 2015.
Преглед заступљености услуге дистрибуције медијских садржаја по окрузима на дан 31.12. 2014.

Приступ Интернету
Преглед заступљености услуге приступа Интернету по окрузима на дан 31.12. 2015.
Преглед заступљености услуге приступа Интернету по окрузима на дан 31.12. 2014.