Javne konsultacije

Javne konsultacije


Završene javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju visine troškova za izdavanje dozvole i visine godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga
12.06.2016.

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju visine troškova za izdavanje dozvole i visine godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 8. jun 2016.

U predviđenom roku RATEL-u nije dostavljeno nijedno mišljenje.

  • Nacrt Pravilnika o utvrđivanju visine troškova za izdavanje dozvole i visine godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

    Preuzmite PDF dokument