Novosti

Potpisan ugovor za projekat uporedne analize parametara mobilnih mreža (Benchmarking)
20.06.2017.

U cilju podsticanja konkurentnosti, ekonomičnosti i kontinualnog razvoja tehnologija na tržištu mobilnih komunikacija, RATEL u ovoj godini realizuje projekat uporednog merenja i analize parametara kvaliteta usluga koje mobilni operatori u Republici Srbiji pružaju krajnjim korisnicima (Benchmarking mobilnih mreža).

Benchmarking projekat obuhvata merenja radio-parametara za tehnologije 2G/3G/4G i merenja parametara performansi mobilnih mreža za govornu uslugu i uslugu prenosa podataka. Na taj način se dobija objektivna procena kvaliteta usluga u mobilnim mrežama.

Ugovor za merenje, analizu i objavljivanje parametara kvaliteta mreža mobilnih operatora (Benchmarking), sa izradom WEB portala su potpisali dr Vladica Tintor, direktor RATEL-a, i Predrag Mandić, direktor kompanije „CRONY DOO BEOGRAD“ koja sa kompanijom „Systemics-PAB Sp. z.o.o.“ iz Poljske čini konzorcijum za realizaciju projekta.

Kompanija „Systemics-PAB Sp. z.o.o.“ je uspešno realizovala brojne benchmarking projekte za mobilne operatore širom sveta, kao i za regulatornu agenciju za elektronske komunikacije u Poljskoj (UKE).

Realizacija merenja je planirana za septembar i oktobar, a rezultati merenja i rangiranje mobilnih operatora će biti javno dostupni na posebnom portalu u okviru RATEL-ovog vebsajta, u decembru ove godine.