• Rešenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na na tržištu 5

  Preuzmite PDF dokument

 • Zaključak o usvajanju izveštaja o analizi tržišta broj 5, avgust 2017.

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o analizi tržišta 5, veleprodajnog tržišta širokopojasnog pristupa, avgust 2017.

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Odluka o izmeni Odluke o određivanju relevantnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Zaključak o usvajanju izveštaja o analizi tržišta broj 9, novembar 2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o analizi tržišta 9, maloprodajnog tržišta javno dostupne telefonske usluge sa fiksne lokacije, novembar 2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Zaključak o usvajanju izveštaja o analizi tržišta broj 1, oktobar 2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o analizi tržišta 1, maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji, oktobar 2016.

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • Rešenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na maloprodajnom tržištu pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 1)

   Preuzmite PDF dokument

  • Izveštaj o analizi tržišta 1, maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji, novembar 2011.

   Preuzmite PDF dokument

  • Rešenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tržištu 1, novembar 2011.

   Preuzmite PDF dokument

 • Zaključak o usvajanju izveštaja o analizi tržišta broj 8, septembar 2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o analizi tržišta 8, maloprodajnog tržišta distribucije medijskih sadržaja, septembar 2016.

  Preuzmite PDF dokument