• Studija o proračunu i projekciji ponderisanih prosečnih troškova kapitala (WACC) za Serbian Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. – jun 2015.

  Preuzmite PDF dokument

 • Studija o proračunu i projekciji ponderisanih prosečnih troškova kapitala (WACC) za Telekom Srbija a.d. – jun 2015.

  Preuzmite PDF dokument

 • Studija o proračunu i projekciji ponderisanih prosečnih troškova kapitala (WACC) za Serbian Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. – septembar 2011.

  Preuzmite PDF dokument

 • Studija o proračunu i projekciji ponderisanih prosečnih troškova kapitala (WACC) za Telekom Srbija a.d. – septembar 2011.

  Preuzmite PDF dokument