Zastupljenost usluga distribucije medijskih sadržaja i pristupa Internetu

Zastupljenost usluga distribucije medijskih sadržaja i pristupa Internetu Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge je od operatora koji pružaju uslugu distribucije medijskih sadržaja i/ili uslugu pristupa Internetu i Internet usluge prikuplja podatke o broju korisnika i zastupljenosti ovih usluga. Na osnovu analize prikupljenih podataka pripremljene su mape sa prikazom broja korisnika i teritorijalne zastupljenosti u Republici Srbiji.

Distribucija medijskih sadržaja
Pregled zastupljenosti usluge distribucije medijskih sadržaja po okruzima na dan 31.12. 2015.
Pregled zastupljenosti usluge distribucije medijskih sadržaja po okruzima na dan 31.12. 2014.

Pristup Internetu
Pregled zastupljenosti usluge pristupa Internetu po okruzima na dan 31.12. 2015.
Pregled zastupljenosti usluge pristupa Internetu po okruzima na dan 31.12. 2014.