TEHNIČKI PREGLEDI U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA

INFORMACIJA

o potpisivanju Ugovora o angažovanju u postupku kontrole usklađenosti telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava sa propisanim standardima i normativima i za ispitivanja i merenja u postupku tehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija.

Republička agencija za telekomunikacije zaključila je Ugovore sa sledećim angažovanim licima u postupku kontrole usklađenosti: