Студенти у РАТЕЛ-овом КМЦ-у

08.06.2018

Контролно-мерни центар „Београд“ у Добановцима посетили су студенти Саобраћајног факултета у Београду у оквиру Рателове акције образовање младих стручњака у области електронских комуникација.

Студенти су упознати са активностима запослених у Контролно-мерном центру, а које се односе на контролу коришћења радиофреквенцијског спектра с фиксне локације и употребом даљински управљаних станица. Студентима је презентовано мерно возило, као и лабораторијска мерења коришћењем сигнал генератора, анализатора спектра и испитних четворопа. Студенти су упознати и са актуелнм пројектима РАТЕЛ-а, упоредним мерењем и анализом параметара квалитета у мрежама мобилне телефоније (Benchmarking мобилних мрежа), системом за континуално праћење нивоа електромагнетног поља (EMF RATEL) и RATEL NetTest апликацијом за мерење квалитета интернет конекције.

Овакве посете се успешно и у континуитету обављају већ 20 година, а интересантно је напоменути да су поједини студенти Саобраћајаног факултета, који су некада долазили у овакве посете, сада запослени као инжењери у овом Контролно-мерном центру.