Правно обавештење

Право интелектуалне својине

Појам „вебсајт“ за потребе овог правног обавештења, обухвата све веб стране на веб адреси www.ratel.rs (у даљем тексту: вебсајт).

Сви ауторски радови који су укључени у овај вебсајт подлежу заштити ауторских права.

Рателов лого је заштићен (како домаћим тако и међународним) прописима који се примењују у Републици Србији за право интелектуалне својине.

Сва права су задржана. Посетилац или корисник вебсајта може да користи садржај истог искључиво за сопствене потребу, односно у некомерцијалне сврхе. Сваки други облик употребе садржаја вебсајта (нпр. копирање, репродукција, дистрибуција итд.) у комерцијалне сврхе је забрањен.

Ограничење употребе информација и материјала

Информације и материјале, који се налазе на вебсајту, корисник или посетилац вебсајта може преузети са сервера за сопствене потребе (кућну употребу), при чему не сме доћи до кршења назначених ауторских права, права интелектуалне својине или других права о којима постоји обавештење. Дозвољено је преузимање и штампање информација и материјала у сврхе прегледа и коришћења истих у некомерцијалне сврхе. Свако друго копирање, дистрибуција, умножавање, измена информација и материјала са www.ratel.rs или њихово слање поштом, као и ширење на било који други начин, без претходне писмене дозволе је забрањено. Забрањена је употреба свих елемената www.ratel.rs у било које друге сврхе, осим за личну, некомерцијалну, кућну употребу.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: РАТЕЛ) не одговара за форму и садржај вебсајтова чије линкове садржи.

Ограничење одговорности

РАТЕЛ настоји да подаци на вебсајту буду исправни и ажурни, тако да ни РАТЕЛ, ни друга правна или физичка лица која су учествовала у изради вебсајта или при његовом ажурирању не могу бити одговорна за евентуалну штету или губитак који би код корисника вебсајта могли да наступе услед коришћења вебсајта или због немогућности да га користе.

РАТЕЛ само омогућава несметан рад вебсајта, тако да не може да буде одговоран за евентуалну штету или губитак који би могли да настану услед ометања рада вебсајта.

РАТЕЛ има право да измени вебсајт без претходног обавештења.

Безбедност личних података

Подаци о личности које РАТЕЛ, на било који начин, обрађује путем овог вебсајта, намењени су искључиво ради вршења законских овлашћења РАТЕЛ-а. За више информација о томе које податке о личности корисника овог вебсајта РАТЕЛ прикупља и обрађује, и на који начин истима рукује, можете сазнати у Политици приватности .

Опште

У случају спора у вези са коришћењем вебсајта примењују се закони Републике Србије. Евентуалне спорове решава надлежни суду Београду.

У вези са коришћењем вебсајта, корисник овим путем потврђује да прихвата гореописане услове и да се са њима слаже.