РАТЕЛ - Поштанске услуге

pdf
Правилник о утврђивању јединствених тарифних ставова за универзалну поштанску услугу

(„Службени гласник РС“, број 111/20)

Преузмите документ

pdf
Правилник о условима и начину обављања поштанских услуга

(„Службени гласник РС“, брoj 115/20)

Преузмите документ